Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Principalul obiectiv al Fondului European de Dezvoltare Regionala este de a asigura asistenta financiara in scopul corectarii principalelor decalaje intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni. Intervenţiile prin acest fond sunt concentrate pe creşterea potenţialului economic, dezvoltare, adaptarea structurală şi la crearea şi menţinerea de locuri de muncă durabile.

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Eficentizarea activităţii S.C FLB Software S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente TIC performante

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României